Моторни и механични пръскачки

Моторни и механични пръскачки

За отглеждането на култури в големите овощни градини, промишлените лозови и зеленчукови масивиличното стопанство и на растенията в домашната градина са важни торовете и препаратите за растителна защита, ЩИЛ Ви предлага подходящо оборудване за разпръскване. Високопроизводителната носена на гръб моторна пръскачка STIHL SR 430 е подходяща за третиране на големи площи с културни насаждения на всеки терен, а механичните пръскачки са предназначени за поддръжка на малки и средноголеми обработваеми площи