Уреди за почистване STIHL

Уреди за почистване STIHL

С ръчно водените, мощни уреди за обдухване на STIHL Вие спестявате време - работата с метли и гребла вече е минало. Според потребностите и сферите на приложение - различни терени, алеи, паркинги - имате възможност за избор между уреди с различна мощност. Гръбните уреди за обдухване са незаменими при поддръжка на големи площи като обществени паркове или големи частни поземлени имоти. Шумата, окосената трева, остатъците от подрязването на жив плет нямат никакъв шанс срещу силната въздушна струя. С тях можете да изметете и хартиени чашки и кутии от напитки.