Уреди за обдухване, засмукване и раздробяване STIHL

Уреди за обдухване, засмукване и раздробяване STIHL

Ефективни уреди за обдухване и за засмукване и раздробяване STIHL. Шампиони при почистването. Благодарение на ръчно водените, мощни уреди за обдухване на STIHL отнемащата много време работа с метли и гребла вече е минало. Според потребностите и сферите на приложение - различни терени, алеи, паркинги - имате възможност за избор между уреди с различна мощност. Носените на гръб уреди за обдухване са незаменими при поддръжка на големи площи като обществени паркове или големи частни поземлени имоти. Шумата, окосената трева, остатъците от подрязването на жив плет нямат никакъв шанс срещу силната въздушна струя. С тях можете да изметете и хартиени чашки и кутии от напитки.