Общи условия

Условия за доставка

Цени

 • Всички цени на сайта са с включен ДДС, освен ако не е посочено друго.

Гаранция

 • Всички продукти, предлагани от Автоцентър МП са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок, определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите.
 • При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се свържете с нас по удобен за Вас начин.
 • Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.
 • Гаранцията се признава само срещу представена гаранционна карта, попълнена и подписана от продавача.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

 • Има несъответствие между данните в документа и съответната стока.
 • Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение.
 • При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.
 • Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания получени от небрежно отношение.
 • Повреди настъпили в следствие на природни бедствия: поражения от мълни, наводнения, токови удари, пожари, бури и други форсмажорни обстоятелства.
 • Гаранцията не покрива батерии и други консумативи.

Рекламация

 • При констатация на дефектен продукт до 7 дни от закупуването му, ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

Отказ от стока при онлайн покупка и връщането й е възможно в следните случаи:

 • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.
 • В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.
 • Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с екипът на Автоцентър МП продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
 • В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 7-дневен срок да се откаже от поръчаната стока в случай, че същата не е използвана и не е нарушена оригиналната й опаковка.
 • Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
 • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
 • Ако не е спазен срокът, обявен за доставка, освен при форсмажорни обстоятелства.
 • Ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената, на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Конфиденциалност

Автоцентър МП гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. Личните данни на Клиента, които той попълва при регистрация, се използват от нас както следва:
Име и адрес: за извършване на доставката и попълването на фактура и гаранционна карта.
E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

Автоцентър МП се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги или при поискване от съответните държавни органи.