Общи условия

Условия за доставка

Цени

 • Всички цени на сайта са с включен ДДС, освен ако не е посочено друго.

Mетоди на плащане

 • Плащане при получаване чрез наложен платеж.
 • Плащане с дебитна/кредитна карта през виртуален ПОС терминал.
  • На Уебсайта trioni.eu е възможно извършване на плащания чрез виртуален ПОС терминал, предоставен от Банка ДСК ЕАД част от OTP group обслужваща Търговеца, с банкови карти VISA, MasterCard, Maestro и карти с логото на БОРИКА без физическото представяне на банкова карта на Търговеца, а чрез възможност за включване в схемите за автентификация Verified by Visa, MasterCard SecureCode и секретен код на БОРИКА при плащания през Интернет.
  • Банката е пълноправен член на Международните картови организации (МКО) Visa и MasterCard, която има право и е оторизирала Търговеца да използва търговските знаци на МКО.
  • Търговеца по никакъв начин не събира, не съхранява и не обработва картови данни. Цялата информация за това се въвежда от клиента на платежната страница на Банка ДСК ЕАД, която е сертифицирана от МКО и поддържа 3D Secure Code - система за идентификация на картодържател в реално време при плащане на виртуален ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Интернет търговец чрез някоя от следните схеми:
   1. - Verified by Visa (VbV) - за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;
   2. - MasterCard Secure Code - за карти с логото на MasterCard и Maestro;
   3. - Секретен код на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД - за карти с търговския знак на Борика.
  • Търговецът осигурява надеждни механизми за контрол при приемане на плащания през виртуалния си терминал в Интернет с оглед недопускане на транзакции, които не отговарят на целите на сделката с Клиента и настоящите Общи условия, попадат извън обхвата на приложното му поле и/или уронват престижа и доброто име на Търговеца, Банката, Visa, MasterCard или Борика-Банксервиз АД.
  • Клиентите нямат право да извършват чрез Виртуалния Пос-терминал на Уебсайта на Търговеца неправомерна транзакция или транзакция, извършена при условията на „измама“ – транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава транзакция е направена без знанието и съгласието на автентичния картодържател и без неговото разрешение.
  • Независимо от валутата с която разполагате по сметка, всички трансакции ще бъдат извършвани в български лева според актуалния обменен курс на вашата банка. Всички цени са крайни с включено ДДС.
  • В случаите когато се наложи да се възстанови сума при направено плащане с дебитна/кредитна карта то това се случва само и единствено по сметката на картата с която е направено плащането в 5 дневен срок.

Гаранция

 • Всички продукти, предлагани от Автоцентър МП са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок, определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите.
 • При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се свържете с нас по удобен за Вас начин.
 • Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.
 • Гаранцията се признава само срещу представена гаранционна карта, попълнена и подписана от продавача.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

 • Има несъответствие между данните в документа и съответната стока.
 • Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение.
 • При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.
 • Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания получени от небрежно отношение.
 • Повреди настъпили в следствие на природни бедствия: поражения от мълни, наводнения, токови удари, пожари, бури и други форсмажорни обстоятелства.
 • Гаранцията не покрива батерии и други консумативи.

Рекламация

 • При констатация на дефектен продукт до 7 дни от закупуването му, ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

Отказ от стока при онлайн покупка и връщането й е възможно в следните случаи:

 • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.
 • В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.
 • Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с екипът на Автоцентър МП продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
 • В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 7-дневен срок да се откаже от поръчаната стока в случай, че същата не е използвана и не е нарушена оригиналната й опаковка.
 • Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
 • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
 • Ако не е спазен срокът, обявен за доставка, освен при форсмажорни обстоятелства.
 • Ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената, на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Конфиденциалност

Автоцентър МП гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. Личните данни на Клиента, които той попълва при регистрация, се използват от нас както следва:
Име и адрес: за извършване на доставката и попълването на фактура и гаранционна карта.
E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

Автоцентър МП се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги или при поискване от съответните държавни органи.