Триони STIHL

Триони STIHL

Верижният трион на STIHL (разг. резачка) е преносим моторизиран трион, предназначен за грубо рязане на дървесина. Според типа двигател, използван за задвижване на режещата гарнитура, верижните триони на STIHL се делят на бензинови и електрически. Бензиновите или „моторните“ триони, както още са наричат имат малък двутактов бензинов двигател с вътрешно горене. Използват се предимно в лесовъдството, като основен инструмент за първичен дърводобив, при поваляне, кастрене и разтрупване на дървесен материал и други операции извършвани при огледни, санитарни или възобновителни сечи на горите.

Използват се също така и от градски озеленители за поддръжка на паркови  дървета. Трионите на STIHL намират приложение в отрядите на Гражданска защита и пожарникарите, като инструменти за отстраняване на препятствия по време на природни бедствия или аварии, за рязане на дървени греди на строителни площадки, както и за рязане на дърва за огрев в еднофамилни къщи или фермерски стопанства.

Моторните триони на STIHL съчетават висока мощност, ниско тегло и оптимална производителност. Благодарение на тези свои качества STIHL са световен лидер при техниката за градинска, горска и стопанска поддръжка. Бензиновите триони на STIHL значително улесняват хората при работа благодарение на своята иновативна технология. STIHL предлага моторни триони с различнa мощност за професионална и домашна употреба.