Инструменти за работа в гората

STIHL предлага за заетите в горските стопанства, богат асортимент от специфични инструменти за поддръжка на горски насаждения и дърводобив